Omregistrering fra IVS til ApS

Selskabsformen Iværksætterselskab (IVS) har mange fordele især for nye iværksættere. Med IVS som selskabsform kan et selskab stiftes for 1 kr. i selskabskapital med muligheden for at omregistrere til ApS på et senere tidspunkt, hvis virksomheden udvikler sig.

Anpartsselskab (ApS) er den mest udbredte og anvendte selskabsform i Danmark. Forskellen mellem ApS og IVS er at kapitalindskuddet ved stiftelsen af et ApS er minimum 40.000 kr. mens et IVS kan stiftes med et kapitalindskud på 1 kr.

Hele idéen med IVS’er er at gøre det nemmere for iværksættere at komme i gang, dog kan banker, investorer og andre samarbejdspartnere være tilbageholdende/påpasselige i forbindelse med investering i IVS netop fordi selskabskapitalen i de fleste tilfælde kun er 1 kr. Hvis selskabet udvikler sig og egenkapitalen kommer på 40.000 kr. eller derover, kan man med fordel omregistrere til ApS, således eventuelle samarbejdspartnere ikke er så tilbageholdende med at investere. ApS giver en større tillid hos eventuelle samarbejdspartnere og viser en større seriøsitet udadtil.

Det er dog vigtigt at understrege at det ikke er et krav at omregistrere fra IVS til ApS – selvom dette er en meget udbredt misforståelse blandt mange. En anden misforståelse er at der ikke er tale om en omdannelse fra IVS til ApS, men en omregistrering. Dette skyldes at IVS ikke er en selvstændig selskabsform som ApS, men en form for ApS, hvorfor IVS er underlagt de samme regler og forpligtelser som et ApS. Forskellen mellem omdannelse og omregistrering er at processen i praksis er langt lettere og mindre kostbar.

IVS’ere har de samme muligheder som ApS, dog er der ikke mulighed for udbyttebetaling og hvis selskabet har et overskud skal minimum 25 % tilsidesættes til reserve for iværksætteri indtil selskabskapitalen samlet udgør 40.000 kr. Når selskabets bundne reserve og egenkapital tilsammen udgør mindst 40.000 kr. er det muligt at udlodde udbytte – herefter de almindelige regler om ordinært og ekstraordindært udbytte gældende.

Hvordan omregistreres IVS til ApS:

For at omregistrere fra IVS til ApS er det et krav at selskabskapitalen er på 40.000 kr. Hvis selskabet ikke har formået at opspare overskud fra resultatet kan der foretages en kapitalforhøjelse. Dette betyder i bund og grund af ejerne indskyder den nødvendige kapital der kræves for at omregistrere fra IVS til ApS. Nedenfor er det oplistet, step-by-step, hvordan et IVS kan omregistreres til ApS:

  1. Vedtage beslutning

Beslutning om omregistrering skal vedtages i selskabet. Da en omregistrering er af væsentlig karakter skal beslutningen træffes på en generalforsamling. Når beslutningen er taget skal dette skrives i selskabets vedtægter, hvilket fører os videre til næste punkt.

  1. Ændring af vedtægter

Det er vigtigt at huske at selskabets vedtægter skal ændres således disse opfylder kravene for anpartsselskaber. Hvis du ønsker at udarbejde vedtægter kan du gøre det her. (link billigselskab.dk)

  1. Erklæring om påkrævet selskabskapital (vurderingsberetning)

Jf. selskabslovens § 37 skal en godkendt revisor udarbejde en erklæring, hvor det bekræftes at minimumskapitalen på 40.000 kr. er til stede. Du akn derfor ikke selv stå for den sidste del af omregistreringen.

Hvis du ønsker at omregistrere dit IVS kan vi gøre det for dig – vores priser starter fra 3.995 kr. Kontakt os i dag – helt uforpligtende!