Hvad er en selvangivelse?

Alle skattepligtige person skal som udgangspunkt indberette en selvangivelse. I dag har SKAT et avanceret system som gør at SKAT kan danne en selvangivelse på baggrund af en række forskellige oplysninger der er fortrykt fra bl.a. arbejdsgiver og bank. Oplysninger som lønindkomst, værdipapirer og ejendomme bliver automatisk indhentet og en selvangivelse bliver dannet. Det er derefter op til den enkelte at undersøge om hvorvidt der mangler i selvangivelsen. Der findes forskellige former for selvangivelser afhængig af om man er almindelig lønmodtager, driver enkeltmandsvirksomhed eller ejer et selskab.

Udvidet selvangivelse – enkeltmandsvirksomhed:

Er man ejer af og driver en enkeltmandsvirksomhed, er man forpligtet til at udfylde en udvidet selvangivelse. Den udvidede selvangivelse er en udvidelse af den almindelige selvangivelse, hvor virksomhedens resultat skal angives. Personer som enten er begrænset skattepligtige eller har enkeltmandsvirksomheder skal som regel anvende den udvidede selvangivelse. Begrænset skattepligtige kan være personer der bor i Sverige, men arbejder i Danmark.

Hvis den enkelte virksomhed har en omsætning på over 300.000 kr. kræves der flere regnskabsoplysninger end hvis omsætningen er under 300.000 kr. Dog skal alle besvare en række spørgsmål herunder oplysninger om revisorbistand og skyldig eller tilgodehavende moms.

Selskabsselvangivelse – selskaber:

En virksomhed skal årligt udarbejde en opgørelse af skattepligtig indkomst og derefter foretage en selvangivelse til SKAT. En selskabsselvangivelse er en opgørelse og angivelse af, virksomhedens indtjening i løbet af et indkomstår og hvor meget der skal betales i skat.

Selvangivelsen udgør grundlaget for skatteansættelsen. Selskaber med en omsætning mellem 500.000 kr. og 100 mio. kr. skal angive supplerende regnskabsoplysninger. Selskaber med en årlig omsætning under 500.000 kr. skal oplyse om revisorbistand. Selskaber med en omsætning over 100 mio. kr. skal sammen med selvangivelsen indsende et skatteregnskab.

Når selvangivelsen endelig er indberettet og indsendt til myndighederne er det vanskeligt efterfølgende at foretage ændringer, hvorfor det er vigtigt at man gør et ordentligt og grundigt stykke arbejde. Tilfælles for alle selvangivelser er, at disse skal indsendes senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Dog er selvangivelsesfristen d. 1. august samme år, hvis indkomståret udløber i perioden 1. februar til 31. marts. Hvis en selvangivelse ikke er indberettet rettidigt modtager selskabet et skattetillæg på 200 kr., for hver dag fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt.

Hvis du er i tvivl om din selvangivelse så kontakt os i dag.