Hjælpepakker til selvstændige og iværksættere

Dansk økonomi bliver i stigende grad påvirket af Covid-19 virussen og har allerede haft store konsekvenser for det danske erhvervsliv. Regeringen har i denne forbindelse offentliggjort en række initiativer i et forsøg på at give erhvervslivet en hjælpende hånd.

BEMÆRK at nedenstående kun er initiativer eller for nyligt vedtagne hjælpepakker fra regeringens side. Alle er derfor under behandling, og de forventes vedtaget i løbet af denne eller næste uge.

Kompensation for faste udgifter til selvstændige og iværksættere
Kompensationen målrettes virksomheder med et fald i omsætningen på mere end 40%. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80%. Kompensationen dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen tilbagebetales.

Kompensation for omsætningstab til selvstændige og iværksættere
Hvis du står til at miste 30% eller mere af din omsætning grundet Covid-19 virussen, kan du ansøge om at få kompensation på op til 75% fra staten for tabt omsætning.

Lønkompensation
I tilfælde af at din forretning har oplevet markant nedgang i indtjening samt dine medarbejdere ikke har mulighed for at arbejde hjemme – kan virksomheden søge om lønkompensation for de medarbejdere der er i fare for at blive afskediget som følge af Covid-19. Kort overblik:

  • For funktionærerne, kan virksomheden søge lønkompensation for 75% af lønnen, dog maksimalt 23.000 kr. om måneden.
  • For timelønnede kan virksomheden søge lønkompensation for 90% af lønnen, dog maksimalt 26.000 kr. om måneden.

Efter lønkompensationen skal virksomheden selv betale det fulde beløb som medarbejderen er berettiget til iht. ansættelseskontrakten. Det er vigtigt at medarbejderen ikke er i fare for afskedigelse af andre årsager end Covid-19 virussen. Medarbejderen må IKKE arbejde i perioden.

Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat
A-skat og AM-bidrag: Indbetalingen af A-skat og AM-bidrag bliver udskudt med 3 måneder. Helt konkret kan betalingen af den månedlige A-skat og AM-bidrag udskydes og dermed forbedre virksomhedens likviditet i kriseperioden. Betalingen for april er almindeligvis sat til 11. maj – denne er derfor rykket 3 måneder frem til 10. september.

Moms: For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.

Statsgaranterede lån til virksomheder
Bankerne har mulighed for tilbyde lån til alle virksomheder som kan dokumentere en omsætningsnedgang på min. 50%. Statsgarantien betyder helt konkret at staten garantere for 70% af gælden, hvilket betyder at bankerne er mere villige til at lave udlån til virksomhederne.

Det forventes at regeringen har vedtaget og iværksat ovenstående hjælpepakker i løbet af næste uge, hvorefter vi står klar til at hjælpe dig.